Thủ Tục Vay Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cần Những Gì?

Thủ Tục Vay Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cần Những Gì
by Mofintech.info // Tháng Bảy 19 // 0 Comments

Vay quỹ tín dụng nhân dân cần những gì? Bài viết sau đây của mofintech.info sẽ đưa ra những thông tin đầy đủ và chuẩn xác nhất cho bạn. 

 

Nội dung bài viết

Qũy tín dụng nhân dân là gì?

Để biết vay quỹ tín dụng nhân dân cần những gì? Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Tại khoản 6, Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 định nghĩa Qũy tín dụng nhân dân như sau:

Qũy tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số  hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau cùng phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bên cạnh đó, Qũy tín dụng nhân dân gia nhập thành viên trên tinh thần tự nguyện và không hạn chế số lượng.

Căn cứ vào Điều 76 của Luật các tổ chức tín dụng, vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp vào và được ghi vào điều lệ. Vì vậy mà quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát  bởi đoàn thể, bao gồm các thành viên  vay vốn và gửi tiết kiệm đồng thời là  người sở hữu tổ chức đó.

Từ đó cho thấy, Qũy tín dụng nhân dân được thành lập và hoạt động dưới hình thức hợp tác không bị pháp luật cấm.

Qũy tín dụng nhân dân hoạt động như thế nào?

Về địa bàn hoạt động quỹ tín dụng nhân dân là một xã, phường hoặc một thị trấn.

Về quy mô, Qũy tín dụng nhân dân phải đảm bảo là tổng mức nhận tiền gửi không vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu.

Về cơ cấu tổ chức, Qũy tín dụng nhân dân bao gồm: Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Trong đó:

Đại hội thành viên là cơ quan có quyền lực cao nhất quyết định mọi hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản trị. Thành viên của Hội đồng quản trị phải là thành viên cá nhân hoặc là người đại diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Số lượng không ít hơn 03 thành viên và do Đại hội thành viên quyết định. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị ít nhất là 03 năm và nhiều nhất không quá  5 năm. Thành viên của Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên của các bộ phận khác.

Chủ tịch và các thành viên còn lại trong  Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho các thành viên ngoài Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ban kiểm soát

Trưởng ban và các thành viên trong Ban kiểm soát do Hội đồng thành viên quyết định. Ban kiểm soát có không ít hơn 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất 01 kiểm soát viên chuyên trách.

Giám đốc

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc Qũy tín dụng nhân dân. Giám đốc là người điều hành cao nhất, điều hành các nhiệm vụ hoạt động hàng ngày của Qũy tín dụng nhân dân.

Qũy tín dụng nhân dân cho vay tiền như thế nào?

Đặc điểm  vay tiền quỹ tín dụng nhân dân là cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng,  góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện tài chính để người dân có  công ăn việc làm, kinh tế  ổn định, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo. Lãi suất thấp, cạnh tranh. Từ đó hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi đang diễn ra khá nhiều.

Sản phẩm tín dụng cá nhân

Vay qũy tín dụng nhân dân đa dạng về sản phẩm tín dụng cá nhân, bao gồm:

 • Vay tiêu dùng sinh hoạt
 • Vay mua nhà
 • Vay xây dựng, sửa chữa nhà
 • Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
 • Vay hỗ trợ xuất khẩu lao động
 • Vay mua ô tô
 • Vay hỗ trợ du học
 • Vay thế chấp
 • Vay phát triển nông nghiệp
 • Vay cầm cố giấy tờ có giá
 • Vay tín chấp cho nhân viên của quỹ tín dụng nhân dân
 • Vay tín chấp cho các cán bộ viên chức
 • Vay thấu chi tài khoản

Tài khoản – Tiết kiệm

 • Tiền gửi thanh toán
 • Tiết kiệm không kỳ hạn
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi suất định kỳ
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi trả trước
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi vào cuối kỳ.
 • Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi.
 • Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ
 • Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo số dư tiền đã gửi
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất sẽ lũy tiến theo thời gian gửi.
 • Tiết kiệm gửi rút linh hoạt.

Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp

 • Cho vay tài trợ nhập khẩu
 • Cho vay tài trợ xuất khẩu
 • Vay vốn tài trợ mua tài sản cố định để phục vụ sản xuất.
 • Cho vay tài trợ mua xe thế chấp bằng chính xe đã mua.
 • Vay vốn lưu động để sản xuất kinh doanh trong nước.
 • Vay vốn lưu động với hình thức thấu chi tài khoản
 • Vay vốn bổ sung kinh doanh

Tài khoản – Tiền gửi

Tiền gửi có kỳ hạn.

Tài khoản thanh toán.

Thủ tục & quy trình khi Vay Qũy tín dụng nhân dân

Sau khi đã tìm hiểu về đặc điểm cũng như hình thức vay quỹ tín dụng nhân dân.  Vậy  điều kiện vay cũng như các thủ tục vay quỹ tín dụng nhân dân cần những gì? Và sau đây là những thông tin mà khách hàng cần biết:

Điều kiện vay

Điều kiện vay quỹ tín dụng nhân dân cần những gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều khách hàng. Khi muốn tham gia vay tại quỹ tín dụng nhân dân, người vay cần phải có những điều kiện sau đây:

Là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú dài hạn trên địa bàn nơi có đơn vị kinh doanh của quỹ tín dụng.

Có nhu cầu vay vốn và mục đích  sử dụng hợp pháp.

Có tài sản thế chấp bảo đảm tuân theo quy định của quỹ tín dụng nhân dân.

Có  khả năng tài chính hoàn trả khoản vay.

Thủ tục vay 

Sau khi đã có đầy đủ những điều kiện trên, người vay sẽ tiến hành thủ tục vay. Thủ tục vay quỹ tín dụng nhân dân cần những gì? Thủ tục vay khá đơn giản, gồm 01 bộ hồ sơ cùng với giấy tờ cần thiết sau;

Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Qũy tín dụng nhân dân.

CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu/KT3, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).

Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, xác nhận lương, hợp đồng cho thuê nhà, thuê  xe, giấy phép kinh doanh…của người vay và người cùng trả nợ.

Giấy tờ sở hữu tài sản đảm bảo hợp pháp.

Như vậy qua điều kiện và thủ tục vay, khách hàng đã biết vay quỹ tin dụng nhân dân cần những gì? Từ đó sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ khi đến giao dịch.

Qũy tín dụng nhân dân tính lãi suất bao nhiêu?

Lãi suất của vay quỹ tín dụng nhân dân bao nhiêu áp dụng theo khoản 2, điều 13 Thông tư 39 và khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 1730/QĐ-NHNN năm 2020, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay  ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa là 5.5%/năm nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn về:

Phục vụ cho phát triển về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo Luật thương mại quy định.

Phục vụ kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của Nhà nước.

Phục vụ phát triển ngành công nghiệp.

Phục vụ kinh doanh các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lãi suất cho vay sẽ gồm mức lãi suất vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay.

Về phần lãi suất quá hạn

Tại khoản 4,5 Điều 13 Thông tư 39 quy định khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả đầy đủ  nợ gốc và lãi theo quy định, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay theo;

Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã quy định với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả.

Nếu khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do quỹ tín dụng và khách hàng thỏa thuận,  nhưng với mức lãi suất không được quá 10%/năm trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

Trong trường hợp khoản vay bị chuyển nợ quá hạn, khách hàng phải trả lãi dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả với mức lãi suất không quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Ngoài ra, trong trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm  điều chỉnh lãi suất cho vay.

Nếu có căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, quỹ tín dụng nhân dân sẽ áp dụng với mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Thanh toán khoản vay quỹ tín dụng nhân dân như thế nào?

Khi muốn thanh toán khoản vay tín dụng nhân dân cần những gì? Thủ tục thanh toán vô cùng đơn giản và tiện lợi cho khách hàng bằng hai hình thức sau:

Chuyển khoản

Tiến hành thanh toán khoản vay quỹ tín dụng nhân dân theo hình thức chuyển khoản về tài khoản của Qũy tín dụng nhân dân đã vay.

Đóng tại phòng giao dịch ngân hàng

Ngoài hình thức chuyển khoản, khách hàng có thể đến thanh toán khoản vay tại phòng giao dịch của Qũy tín dụng nhân dân đã vay,  hoặc tại phòng giao dịch ngân hàng.

Những lưu ý khi vay thế chấp sổ đỏ tại quỹ tín dụng nhân dân

Vay thế chấp sổ đỏ quỹ tín dụng nhân dân là hình thức vay được nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài điều kiện và thủ tục vay như trên, khi vay thế chấp sổ đỏ quỹ tín dụng nhân dân khách hàng cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ và lưu ý thêm những vấn đề sau:

Sổ đỏ/sổ hồng chính chủ hoặc phải có giấy bảo lãnh từ chủ sở hữu tài sản.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tài sản thế chấp sổ đỏ không có bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào. Tài sản thế chấp đó cũng chưa từng sử dụng để vay thế chấp từ bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nào.

Hỏi và đáp về vay tiền tại quỹ tín dụng nhân dân 

Quỹ tín dụng nhân dân có hỗ trợ vay nợ xấu không?

Câu trả lời là có. Khi bị nợ xấu khách hàng vẫn được hỗ trợ vay quỹ tín dụng nhân dân. Nhưng với điều kiện phải mục tiêu sử dụng vốn rõ ràng, cam kết thanh toán nợ đúng kỳ hạn theo quy định.

Quỹ tín dụng nhân dân có cho phép tất toán trước hạn không?

Khi vay quỹ tín dụng nhân dân, khách hàng hoàn toàn có thể thanh toán khoản vay trước  hạn. Nhưng phải chịu khoản phí tất toán trước hạn. Vì việc thanh toán trước hạn của khách hàng làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch hoạt động và giải ngân của khoản vay giữa quỹ tín dụng nhân dân và  khách hàng khác, bù đắp vào chi phí trả lãi huy động vốn.

Chậm thanh toán quá 10 ngày có làm sao không ?

Khi vay quỹ tín dụng nhân dân, khách hàng chậm thanh toán quá 10 ngày sẽ phải trả theo lãi suất quá hạn, cụ thể trả mức lãi trả chậm theo thỏa thuận.

Không có bảng lương có vay quỹ tín dụng nhân dân được không?

Không đi làm công ty khách hàng vẫn được quỹ tín dụng nhân dân hỗ trợ vay theo hình thức khác. Hoặc phải chứng minh thu nhập cá nhân hàng tháng trên 3 triệu.

Lời kết

Bài viết trên là tất cả những thông tin về vay quỹ tín dụng nhân dân cần những gì? Qua bài viết, mofintech.info  hy vọng sẽ giúp khách hàng  hiểu  được đầy đủ và chính xác nhất  về quá trình vay của quỹ tín dụng nhân dân.

VPBank Có Hỗ Trợ Nợ Xấu Không? Cách Kiểm Tra Và Hỗ Trợ Vay Mới Nhất

App Vay Tiền Không Cần Chụp Hình Nào Uy Tín?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}